Banner: 

Business-ready legal minds

Our people

Guy Coltman

Guy Coltman

Partner, Jersey

D +44 (0)1534 822289

E

Keith Dixon

Keith Dixon

Partner, Jersey

D +44 (0)1534 822380

E

Simon Marks

Simon Marks

Partner, Jersey

D +44 (0)1534 822252

E

Robin Smith

Robin Smith

Partner, Jersey

D +44 (0)1534 822264

E

David Allen

David Allen

Counsel, Jersey

D +44 (0)1534 822329

E

Julie Currie

Julie Currie

Counsel, Guernsey, Jersey

D +44 (0)1534 822481

E

Colin Masterton

Colin Masterton

Counsel, Jersey, London

D +44 (0)20 7614 5646

E

Andrea Steel

Andrea Steel

Counsel, Jersey, London

D +44 (0)20 7614 5618

E

Huw Thomas

Huw Thomas

Counsel, Jersey

D +44 (0)1534 822224

E

Nichola Aldridge

Nichola Aldridge

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822230

E

Sarah Farrow

Sarah Farrow

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822296

E

Emma German

Emma German

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822474

E

Nick Ghazi

Nick Ghazi

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822370

E

Lauren Glynn

Lauren Glynn

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822417

E

Sophie Hancock

Sophie Hancock

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822207

E

Laura Healy

Laura Healy

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822331

E

Samantha Hoare

Samantha Hoare

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822310

E

Tarina Le Boutillier

Tarina Le Boutillier

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822490

E

Elizabeth Le Guillou

Elizabeth Le Guillou

Senior Associate, Jersey

D +44 (0) 1534 822468

E

Oliver Lindop

Oliver Lindop

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822424

E

Thomas MacAdie

Thomas MacAdie

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822328

E

Arindam Madhuryya

Arindam Madhuryya

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822232

E

Nienke Malan

Nienke Malan

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822472

E

Sharon Mallet

Sharon Mallet

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822308

E

Rebecca McQuillan

Rebecca McQuillan

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822367

E

Ashley Morrison

Ashley Morrison

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822272

E

David Patterson

David Patterson

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822242

E

Dean Robson

Dean Robson

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822477

E

Mark Slater

Mark Slater

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822240

E

Sarah Townsend

Sarah Townsend

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822211

E

Katherine Tresca

Katherine Tresca

Senior Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822432

E

Russell Layton

Russell Layton

Senior Associate - PSL, Jersey

D +44 (0)1534 822202

E

James Bell

James Bell

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 888900

E

Holly Brown

Holly Brown

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822231

E

Caitlin Connor

Caitlin Connor

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822419

E

Victoria Cure

Victoria Cure

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822454

E

Miriam Doukhan

Miriam Doukhan

Associate, Jersey, London

D +44 (0)1534 822451

E

Lauren Gray

Lauren Gray

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822322

E

Caitlin Hagart

Caitlin Hagart

Associate, Jersey

D +44 1534 822428

E

Calum Hedley

Calum Hedley

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822326

E

Steven Khan

Steven Khan

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822450

E

Michael Kushner

Michael Kushner

Associate, Jersey

D +44 1534 822245

E

Jennifer Liss

Jennifer Liss

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822302

E

John McCormick

John McCormick

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822384

E

Niamh Murphy

Niamh Murphy

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822457

E

Aldo Plater

Aldo Plater

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822311

E

Lucy Robbins

Lucy Robbins

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822439

E

Perry Robert

Perry Robert

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822337

E

Luke Sette

Luke Sette

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822215

E

Adele Turner

Adele Turner

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822237

E

Evija Vanaga

Evija Vanaga

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822352

E

Adam Wheatley

Adam Wheatley

Associate, Jersey

D +44 (0)1534 822348

E

Courtney Blampied

Courtney Blampied

Paralegal, Jersey

D +44 1534 822358

E

Elinor Bray

Elinor Bray

Paralegal, Jersey

D +44 (0)1534 888900

E

Tanya Gill

Tanya Gill

Paralegal, Jersey

D +44 1534 888473

E

Ella Harvey

Ella Harvey

Paralegal, Jersey

D +44 (0)1534 822420

E

Hollie Herman

Hollie Herman

Paralegal, Jersey

D +44 (0)1534 822203

E

Charlie Hurst

Charlie Hurst

Paralegal, Jersey

D +44 (0)1534 822354

E

Dominic Boletta

Dominic Boletta

Conveyancer, Jersey

D +44 (0)1534 822467

E

Daniel Ferguson

Daniel Ferguson

Conveyancer, Jersey

D +44 (0)1534 822283

E

Eleanor Witterick

Eleanor Witterick

Conveyancer, Jersey

D +44 (0)1534 822316

E

Eliana Lennon

Eliana Lennon

Senior Wills & Probate Administrator, Jersey

D +44 (0)1534 822280

E

Amy Lewis

Amy Lewis

Wills & Probate Administrator, Jersey

D +44 (0)1534 822277

E

Chris Carpenter

Chris Carpenter

Group Marketing and Business Development Director, Jersey

D +44 (0)1534 822257

E

Jonathan Prince

Jonathan Prince

Group Finance Director, Jersey

D +44 (0)1534 822463

E

Tania Hunt

Tania Hunt

Group HR Director, Jersey

D +44 (0)1534 822274

E

James Prouten

James Prouten

Group Technology Director, Jersey

D +44 (0)1534 822333

E

Claire Forbes

Claire Forbes

Head of Risk & Compliance, Jersey

D +44 (0)1534 822327

E

Karen Garner

Karen Garner

Partnership Secretary, Jersey

D +44 (0)1534 822359

E